Hitta Oss

Hitta Oss

Anders Jarkiewicz

Anders Jarkiewicz

Exportchef med ansvar för export och logistik

Klareringskontor

Telefon:  +46(0)491-766 344

Telefax:  +46(0)491-766 963

Mobiltelefon; +46(0)70-5808 666

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan Eriksson

VD, med ansvarar för produktion & försäljning

Telefon: +46(0)491-650 70

Telefax:  +46(0)491-650 74

 Mobiltelefon: +46(0)703482171

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.