eaglerock - Rune Erikssons Åkeri AB

eaglerock bedriver täktverksamhet med tillhörande krossanläggning inom fastigheten Bockara 6:3. Berget krossas och vidareförädlas till makadam som säljs på den lokala marknaden och till asfaltsproducenter i Mälarregionen och till kunder i Estland, Lettland, Litauen och Polen.